1. W arkuszu Excell przejdź do komórki A5.
Wprowadź wartość cena.
W komórce A6 wprowadź wartość Podatek.
Następnie w komórkach B5 - F5 wprowadź wartości: 1500,1000,2000,2500,3000.
W komórkach C6 - F6 wprowadź wartości: 300,200,400,500,600.
W komórkach B4 iC4 wprowadź odpowiednio: styczeń i luty.
Następnie zaznacz komórki B4 i C4, po czym przeciągnij tak pojawiły się cyfry od 1 do 5.
W komórce A7 wpisz słówo różnica.
2. W komórkach J5, K5 i L5 wpisz odpowednio: Poniedziałek, Pn, styczeń.
Wykorzystaj autouzupełnianie tak aby wyświetlić wszystkie dni tygodnia i miesiące.
Przedłuż komórkę I5, tak żeby wyświetlała dni aż do Piątku.
W komórce N5 wpisz 1, a w komórce N6 wpisz 2.
Przeciągnij cyfry tak, by pojawiły się liczby do 12.
3. Przejdź do komórki B5, kliknij prawym klawiszem mysz i dodaj komentarz.
Następnie przejdź do komórki B6 wciśnij klawisze Shift + F2 i dodaj komentarz.
4. Przejdź do komórki B7.
Dodaj liczby z komórek B5 i B6.
W tym celu napisz formułę =B5+B6 (lub kliknij na odpowiednie komórki).
Następnie przeciągnij na pozostałe komórki tak, by zsumować we wszystkich komlumnach.
5. W komórce G4 napisz Suma.
W komórce poniżej użyj formuły by zsumować wszystkie wartości z komórek od B5 do F5.
Zsumuj również podatek i różnicę za pomocą funkcji suma. (=suma (wartość_początkowa : wartość_końcowa).
6. W komórce H4 wpisz słowo średnia.
Następnie oblicz średnią dla ceny.
Oblicz średnią dla podatku i różnicy z wykorzystaniem formuły średnia.
7. Umieść kursor w komórce N17.
Naciśnij autosumowanie. Następmnie przetestuj inne funkcje dostępne pod przyciskiem autosumowania.
8. Zaznacz wszystkie wartości liczbowe i przypisz im format walutowy - zł.
9. W komórce A9 wpisz swój kod pocztowy (bez kreski).
Następnie wybierz narzędzie Format liczb w Liczba i wskaż kod pocztowy.
10. Wykorzystaj formatowanie waunkowe wyróżnij cenę większą niż 2000 oraz podatek mniejszy niż 400.
Następnie zaznacz wszystkie wartości liczbowe i sfomatuj za pomocą paska danych.
Następnie dodaj obramowanie (sekcja czcionka), wybierz wszystkie krawędzie.
11. Zaznacz kolumnę Suma. Następnie z sekcji Komórki wybierz wstaw, wstaw komórki.
Nazwij ją czerwiec, wpisz cenę 4000 i podatek 800.
12. Zaznacz kolumnę kwiecień, kliknij prawym przyciskiem myszy i ukryj kolumnę. Następnie odkryj ją.
13. Zaznacz kolumny Wiersze cena i podatek (bez sumy i średniej). Wstaw wykres liniowy.
14. Stwórz nowe marko które nazwiesz numerowanie.
Tworząć makro przypisz mu skrót Ctrl + w.
Makro to będzie wypisywać liczby od 1 do 10.
W tym celu przejdź do zakładki widok, wybierz makro następnie zarejestruj makro.
Przejdź do komórki R5 i wpisz 1.
W komórce R2 wpisz cyfrę 2. Następnie zaznacz obydwie cyfry i przeciągnij do komórki R14.
Następnie wybierz makra i zatrzymaj rejestrowanie.
15. Oblicz pole kuli.
16. Oblicz powierzchnię kuli.
17. Oblicz objętość walca.
18. Oblicz pole walca.